Derste İnteraktif Pazarlamada Story Telling ve içeriğin önemi vurgulanarak, İçeriği oluşturuken ve geliştirirken Story Telling ile güçlendirmek ve pazarlamadaki ikna ediciliğin sağlanması konusun da durulacak.


Story Telling biçimleri ve başarılı örneklerini ile bu alanda başarılı olmuş kişi ve örnekleri ele alıp, konuk ederek yaratıcılığın geliştirilmesi için katkı sağlanacaktır.

MAR 621 - Öykü Anlatma

TBD

TBD

120dk

CSM